Skip to main content

De medezeggenschapsraad:

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende ouders:

  • Mevr. Conny Bakker
  • Mevr. Elke de Doelder
  • Dhr. Bas Gillissen
  • Dhr. Joris Jansen
  • Mevr. Esmiralda van Dorsselaer (voorzitter)
  • Mevr. Karin Dieleman (vice-voorzitter)
  • mevr. Jolanda Lootens

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijv. de vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, de inzet van het personeel en sollicitatieprocedures.

  • mevr. Marina Goossens (voorzitter)
  • mevr. Laura Gravemaker
  • Vacature

hebben namens het personeel zitting in de medezeggenschapsraad