Spring naar hoofd-inhoud

De medezeggenschapsraad:

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende ouders:

  • Mevr. Conny Bakker
  • Mevr. Elke den Doelder
  • Dhr. Bas Gillissen
  • Dhr. Joris Jansen

 

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijv. de vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, de inzet van het personeel en sollicitatieprocedures.

  • Namens het personeel hebben zitting in de MR:
  • Mevr. Esmiralda van Dorsselaer (voorzitter)
  • Mevr. Marjolijn van Liere
  • Mevr. Petra Naessens