Skip to main content

Wilt u ook de ouderraad helpen?

Wij hebben bij vele activiteiten op school hulp van de ouders/verzorgers nodig.
Een opsomming van enkele activiteiten;

Sinterklaasviering.
Sinterklaas en de Pieten worden elk jaar uitgenodigd, we versieren de "ontvangstzaal", hier worden foto?s gemaakt, etc.
Kerstviering ( kerstontbijt of kerstdiner).
Het ene jaar vieren we kerst met een kerstontbijt, het andere jaar met een kerstdiner. Er wordt dan geholpen met voorbereiden/bereiden van ontbijt of buffet.
Jaarlijkse schooluitvoering in "de Halle".
Het paradepaardje van "de Marijkeschool"! Elk jaar hebben we met de hele school 2 avonden een uitvoering met dans, muziek en verhalen, in "de Halle". Dit gebeurt al meer dan 50 jaar en we zijn er dan ook bijzonder trots op dat we elk jaar weer alles voor elkaar krijgen. Hiervoor moet kleding genaaid, decors en attributen gemaakt, advertenties opgehaald en de muziek verzorgd worden. De avonden zelf hebben we mensen nodig voor achter de schermen, het schminken en zo meer.
Jaarlijkse project.
Hier werken alle groepen twee weken van het schooljaar aan één thema. Er wordt dan een "open avond" georganiseerd, zodat elke groep kan laten zien wat ze er van hebben gemaakt. Hierbij zijn de vers gebakken wafels die te koop zijn, de sjoelwedstrijd en het "rad van fortuin" met prachtige prijzen, niet meer weg te denken.
Wandel-4-daagse.
Elk jaar lopen we met een groep van school mee. Begeleiding voor de kinderen is hierbij onmisbaar.
Sportdag
assistentie/begeleiding waar nodig.
Schoolreis / Schoolkamp
assistentie/begeleiding waar nodig.
De laatste schooldag.
Hier wordt elk jaar iets georganiseerd, bv "levend ganzenbord". Bij elke opdracht moet dan een begeleider staan. Met als afloop voor alle kinderen een buffet.

Bovenstaande activiteiten kunnen natuurlijk alleen plaats vinden door middel van een goede samenwerking met de leerkrachten en de hulp van vele vrijwilligers.
Wilt u ook meehelpen? Laat het ons weten.

We hopen op veel belangstelling en hulp van u als ouder, want tenslotte doen we het toch allemaal voor "onze" kinderen.
Hopelijk tot ziens op één van de activiteiten.

De ouderraad.

Contact KLIK HIERom uw vraag of opmerking  aan de ouderraad door te geven.

  • het welzijn in en rond de school
  • de ondersteuning van festiviteiten
  • het verrichten van hand- en spandiensten
  • ondersteuning bij "lief en leed"
  • de ouderbijdrage beheren
  • het verwerven van aanvullende geldmiddelen
  • contactbemiddeling tussen ouders en schoolteam
  • belangen van de kinderen en de ouders behartigen.

Wat doet de OR?

De or steunt de school met de dagelijkse gang van zaken en daar waar extra hulp nodig is.
Waar moet je dan zoal aan denken? Wel, in het algemeen gaat het om zaken die te maken hebben met:

Wat is een ouderraad precies?

Het bestuur van de ouderraad (ook wel or genoemd) vertegenwoordigt de ouders op school.
De or bestaat uit een negental ouders/verzorgers.
De or komt ongeveer 10 x per jaar samen, waarbij de directeur en een vertegenwoordiger van de medezeggenschapsraad aanwezig zijn.
De ouders/verzorgers worden gekozen tijdens de algemene ouderavond, die jaarlijks in oktober wordt gehouden.
Op deze ouderavond is iedereen van harte welkom.
Hier wordt tevens een infoavond of thema aan verbonden.
De ouderraad van de Marijkeschool is ondergebracht in een stichting.

Leden:

voorzitter:||dhr. Sam Dieleman
penningmeester:||mevr. Samantha Melse
secretaris:||mevr. Cindy van Damme
leden:||mevr. Sjern van Autreve
||mevr. Inge Schuitvlot
||mevr. Ester Koopman
||mevr. Kim Leclou
||mevr. Daisy Hamerlinck
||
||
||
||

Ouderraad

Stichting Ouderraad Openbare Basisschool
"Prinses Marijke"
Secretariaat mevr. Cindy van Damme,

Hoe bereikt u de or?

U kunt in de schoolgids en de schoolkrant de namen vinden van de leden van de ouderraad.
De or-leden zijn voor alle ouders bereikbaar, mocht u met vragen zitten of een probleem hebben waar de ouderraad u mee kan helpen.
Uw reacties worden zeer op prijs gesteld en zullen altijd vertrouwelijk behandeld worden.
Ook leuke ideeën of tips mag u natuurlijk altijd doorgeven.

Waar betaalt de or haar activiteiten van?

De or financiert haar activiteiten uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en uit de opbrengsten van diverse activiteiten in en rond school.
De or neemt zelfstandig besluiten over hoe het geld besteed zal worden.
Op de eerder genoemde algemene ouderavond geeft de or aan alle ouders openheid van zaken omtrent hetgeen door haar in het afgelopen schooljaar georganiseerd werd en de hieraan verbonden kosten en opbrengsten.

De or vergadert regelmatig op school.
Met de directeur worden zaken besproken welke de aandacht verdienen en wat er gebeuren moet om e.e.a. op te lossen, te verbeteren of te organiseren.
De or heeft enkel een adviserende functie inzake het dagelijkse schoolbeleid en beleid op langere termijn. De or neemt wel haar eigen besluiten , met het uitgangspunt dat dit in overeenstemming is met de visie van de schoolleiding en het schoolteam.