Spring naar hoofd-inhoud

Hoe, wat en waar?

De kinderen uit groep 1 en 2 blijven over in de kleine hal onder begeleiding van twee overblijfjuffen. Na het eten spelen zij buiten op het kleuterplein, bij slecht weer spelen ze binnen.

De kinderen uit groep 3 en 4 blijven over in de grote hal en spelen na het eten op het grote plein. Bij slecht weer spelen ze binnen in de grote hal.

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 blijven over in hun eigen lokaal onder begeleiding van hun eigen leerkracht. Na het eten spelen zij ook op het grote plein onder begeleiding van de overblijfouders. Bij slecht weer spelen zij ook binnen in de grote hal of in hun eigen lokaal.
Overblijven is van 12.00 uur tot 12.45 uur. Tot die tijd zijn ook het grote plein en het kleuterplein alleen voor de overblijf kinderen!!

Vanaf 12.45 uur nemen de leerkrachten de pleinwacht over van de ouders en zijn ook de kinderen die thuis hebben geluncht weer welkom op het plein.

Overblijven:

Overblijven op de Marijkeschool is leuk en natuurlijk gezellig. U kunt uw kinderen met een gerust hart over laten blijven onder het toezicht van onze overblijfjuffen.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

De kosten:

Er zijn verschillende strippenkaarten verkrijgbaar:

80 strippen: € 64.=
40 strippen: € 40.=
15 strippen: € 18.=
eenmalig overblijven € 1.50


De strippenkaarten blijven geldig en zijn overdraagbaar.
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer:NL48 RABO 01418.821.58
met vermelding van de naam van uw kind.

Wijziging Tussen Schoolse Opvang

Per 1 januari 2016 gaat het nieuwe beleidsplan Bovenschoolse kaders Tussenschoolse Opvang Perspecto in.  De GMR van Perspecto is akkoord gegaan met de nieuwe afspraken rond wet- en regelgeving. Hiermee is het besluitvormingsproces rondom de harmonisatie van de TSO afgerond.

De Marijkeschool voldoet aan de  gestelde wet- en regelgeving.

De enige wijziging is dat per 1 januari 2016 financiële en administratieve afwikkeling via Perspecto dient te lopen. Dit houdt in dat de betalingen voor een overblijfkaart niet meer via een rekening van de ouderraad verloopt, maar rechtstreeks naar de school.

Rekeningnummer Tussenschoolse Opvang

Overblijfkaarten kunnen voldaan worden via het rekeningnummer:
NL64 RABO 0145937828 t.n.v. Marijkeschool Axel.
Graag altijd vermelden dat het een betaling is voor de TSO (of overblijf) en de naam van uw zoon/dochter vermelden.

Wat krijgt uw kind hiervoor?

De kinderen kunnen kiezen uit de volgende drankjes:
 Melk, thee en water.
Ook krijgen zij verschillende keren per week een gezonde snack. Denkt u hierbij aan stukjes appel, wortel, snoeptomaatjes, komkommer enz enz.

Overblijfregels:

  • We beginnen gezamenlijk met eten, dus je wacht met eten tot het drinken is ingeschonken en een overblijfkracht ?eet smakelijk? zegt.
  • Jassen en petten e.d. horen aan de kapstok, speelgoed en boeken in je tas. Er staat alleen eten en drinken op tafel.
  • Je blijft tijdens het overblijven op je plaats zitten, je maakt geen herrie en gedraagt je netjes.
  • Na het eten is iedereen even stil. De overblijfkracht zegt wanneer je naar buiten mag.
  • Tijdens het overblijven komt er niemand achter de klapdeuren of in de klassen. Na het eten blijf je in ieder geval tot 12.45u buiten tenzij er met een juf of meester iets anders is afgesproken.
  • De schoolregels gelden natuurlijk ook tijdens het overblijven!
  • Tijdens het eten blijft iedereen aan tafel zitten, er mag gewoon zachtjes gekletst worden.
  • Speelgoed en andere zaken die niets met het eten te maken hebben blijven in de tas!
  • Bij de kinderen van groep 1 t/m 4 wordt er op toegezien dat er minimaal 1 boterham gegeten wordt, de rest gaat terug in de broodtrommel mee naar huis.
  • Liever geen snoep meegeven.

Wat u verder moet weten:

Er zijn aan het overblijven natuurlijk ook wat regels verbonden. Dat kan niet anders als je met een grote groep samen moet eten. De kinderen worden op de hoogte gebracht van de regels, maar u als ouder/verzorger dient ook van het een en ander op de hoogte te zijn.

Contact met het overblijfteam:

Tijdens het overblijven kunt u natuurlijk altijd een overblijfjuf aanspreken.
Ook bij de leerkracht van uw kind kunt u altijd terecht.
Daanaast kunt u het overblijfteam bereiken via het mailadres:
overblijvenobsmarijke@gmail.com